Eit sterkt knippe bedrifter

Bedriftene som er ein del av miljøet på Rubbestadneset har lange tradisjonar, og er ei samling selskap som brenn for å levera gode opplevingar og tenester til dei som besøker anlegga deira

Kontaktpersonar

Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!

Clement Stautland
Clement Stautland
Sales Manager, Wärtsilä
+47 931 88 112
clement.stautland@wartsila.com
Olav Urang
Olav Urang
Selgjar, LOS Marine
+47 901 64 690
olav.urang@los-marine.no