FASILITETTestfasilitetar i sjø

Amundsen Diving har testfasilitetar i sjø for testing av til dømes pumper.

Test siten er eit inngjerda kaianlegg med gode lagringsfasilitetar både inne og ute, truck- og krankapasitet samt moglegheit for høgspent og lågspent.

Kontaktpersonar

Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!

Clement Stautland
Clement Stautland
Sales Manager, Wärtsilä
+47 931 88 112
clement.stautland@wartsila.com
Olav Urang
Olav Urang
Selgjar, LOS Marine
+47 901 64 690
olav.urang@los-marine.no