Embicon
Type of attraction icon
Type of attraction icon

Embicon AS utviklar og leverer Embilink – eit web-basert verktøy som samlar driftsinformasjon og gjer den enkelt tilgjengeleg. Systemet lagrar og viser data frå maritime anlegg, fartøy og landanlegg. Skybasert overvaking gir stor fleksibilitet og kontroll, uansett kvar du oppheld deg.