Martech Marine & Industriservice
Type of attraction icon
Type of attraction icon

Din rådgjevar og samarbeidspartnar innan kompositt. Martech Marine & Industriservice er eit firma som har lang kompetanse og erfaring innan bygging og reparasjon i kompositt. Tenester er reparasjon og konstruksjon, rådgjeving og bistand i teknologiutviklingsprosjekt.