Innovasjon Norge har tildelt UNITECH Offshore 15 MNOK i utviklingstilskudd for ny miljøteknologi

Rubbestadneset

Bernt Hellesøe viser frem UNITECH teknologi til Japanske kunder. Foto: Gunnar Birkeland

Tildelinger er en viktig støtte til UNITECH fornybarprogram og til kommersialisering av ny teknologi for lønnsom flytende havvind energi.

Tilskuddet skal gå til pilotering og kvalifisering av kritiske komponenter i et produksjons anlegg for ny dynamisk kabel design rettet mot flytende havvind især.

Fra tidligere har UNITECH mottatt støtte fra EU for demonstrasjon av «superkabelen» i FLAGSHIP prosjektet og støtte fra SIVA sin katapult ordning «Sustainable Energy» for ombygging av UNITECH Zefyros flytende vindturbin til 66 kV HUB for andre demonstrasjons prosjekter.

«At virkemiddelapparatet både nasjonalt og internasjonalt og ikke minst kunder responderer positivt med tildelinger og kontrakter viser at vi er på rett vei. Tildelingen fra Innovasjon Norge er et viktig steg mot rimeligere løsninger som kan gjøre flytende vindkraft konkurransedyktig. For UNITECH bidrar Innovasjon Norge til raskere kommersialisering gjennom Miljøteknologiordningen og med å nå ut i markedet med eksport rettede program», Gunnar Birkeland, UNITECH Energy Group.

UNITECH med partnere har også levert en søknad til «Grønn Plattform» for ombygging av Zefyros til hybrid energi HUB med elektrisitet og hydrogen produksjon og lagring. Med det skal Zefyros bli verdens første hybride energistasjon offshore for ladning og fylling av elektrisitet og hydrogen til hybride og autonome fartøy.

UNITECH Zefyros er verdens første flytende vindturbin i Metcenter 10 km vest av Karmøy og er i dag en del av den Nasjonale test infrastrukturen som formidles av Sustainable Energy Katapult Senter. Zefyros benyttes av UNITECH og mange andre selskaper til å teste og demonstrere ny teknologi.

IMG_1545-2.jpg

Gunnar Birkeland ombord I UNITECH Zefyros. Foto: Rune Strandenes

UNITECH er et teknologiselskap etablert av Bernt Hellesøe og som har levert koblinger og avanserte kabler til Subsea felt over hele verden i snart 40 år. Produktporteføljen er basis for utvikling av nye løsninger for høyspent overføring og til lekkasjefrie koblinger og distribusjons systemer for hydrogen.

UNITECH er aktivt medlem i klyngene Norwegian Offshore Wind Cluster, Maritime Cleantech, GCE Ocean Technology og Norwegian Marine & Energy Complex.

Gunnar Birkeland
+47 90981029

Kontaktpersonar

Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!

Clement Stautland
Clement Stautland
Sales Manager, Wärtsilä
+47 931 88 112
clement.stautland@wartsila.com
Olav Urang
Olav Urang
Selgjar, LOS Marine
+47 901 64 690
olav.urang@los-marine.no