EU gir 290 millioner til testing av flytende havvind

Rubbestadneset

Et internasjonalt konsortium, som UNITECH er del av, har fått tilsagn om støtte fra EU til et prosjekt som skal designe, bygge,installere og drifte en flytende havvindmølle ved testsenteret på Karmøy. Dette vil være første gangen en 10 MW vindturbin brukes på et flytende fundament.

Prosjektet har som formål å demonstrere et flytende betongfundament, OO-Star, som er utviklet av Dr. techn. Olav Olsen. Unitech Offshore skal levere de undersjøiske kablene. Blant andre deltagere er Kværner og DNV GL.

Den flytende vindturbinen skal installeres på testfeltet til Metcentre og Sustainable Energy Catapult 10 km vest for Karmøy. De norske deltakerne er alle del av Norwegian Offshore Wind Cluster som har koordinert arbeidet fra norsk side.

Hovedmålet med FLAGSHIP-prosjektet er å demonstrere en kostnadseffektiv 10 MW flytende offshore vindturbin for å sikre at kostnad per MWh reduseres til 40-60 € / MWh i 2030.

I evalueringen fikk prosjektet full score fra EU-kommisjonen og ble derfor valgt blant 14 konkurrerende konstellasjoner. Partnerne er nå invitert til å starte prosessen for å lande den endelige avtalen som innebærer en støtte på omkring 25 millioner euro. Dette kan dermed bli et av de største EU-finansierte prosjektene i Norge.

Samarbeidet om prosjektsøknaden startet allerede våren 2019, og i samarbeid med EU-ekspertene i Innovasjon Norge. Konsortiet, som ledes av spanske Iberdrola, består av selskaper og institusjoner fra Norge (Dr.techn. Olav Olsen, Kværner, Unitech Offshore, MetCentre, DNV GL), Spania (Core-Marine, Cener, IHC, Zabala Innovation Consulting), Frankrike (EDF) og Danmark (DTU).

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsning på forskning og innovasjon.

(Frå pressemelding frå Norwegian Offshore Wind Cluster 30.3.2020)

Kontaktpersonar

Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!

Clement Stautland
Clement Stautland
Sales Manager, Wärtsilä
+47 931 88 112
clement.stautland@wartsila.com
Olav Urang
Olav Urang
Selgjar, LOS Marine
+47 901 64 690
olav.urang@los-marine.no