Bluesystems
Type of attraction icon
Type of attraction icon

Me er ein erfaren leverandøren av IT-produkt og -tenestar av høg kvalitet på land og til sjøs, deriblant AkvaManager - det komplette driftssystemet for kystnære fartøy. Ved å hjelpa deg med digitalisering, er målet vårt å bidra til meir effektiv og lønnsom drift i di verksemd.